Informácia o zmene cestovných poriadkov

Z dôvodu informovanosti  občanov si Vás dovoľujeme informovať, že od nedele 28. apríla 2019 vstupuje do platnosti mimoriadna zmena cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave.

V krajskej autobusovej doprave boli vykonané pozitívne zmeny, ktoré zlepšujú spojenie najmä v cezhraničnej doprave, v spolupráci so Žilinským, Prešovským a Košickým krajom. 

Došlo tiež k drobnej úprave odjazdov niektorých prímestských autobusových spojov objednávaných krajom, na základe požiadaviek obyvateľov a starostov z Banskobystrického samosprávneho kraja.

Nové cestovné poriadky platné od 28. apríla sú zverejnené na webe Cestovných poriadkov: http://portal.cp.sk/News.aspx?c=7&mi=1

Zároveň Vám oznamujeme, že uvedená informácia sa nedotkla spojov do našej obce. 


Kontakt

Obec Sihla
Sihla 73, 976 53 Sihla
048/6180070,