Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na:

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00649287


Kontakt

Obec Sihla
Sihla 73, 976 53 Sihla
048/6180070,