Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

sa uskutoční dňa 09.12.2018 o 9:30 hod.

v priestoroch kancelárie starostu Obce Sihla. 


Kontakt

Obec Sihla
Sihla 73, 976 53 Sihla
048/6180070