Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:    kontakt vymazaný

                                                                     

                                                                  

Kandidátna listina musí byť predložená výlučne v listinnej forme, a to osobne splnomocnencom politickej strany alebo koalície alebo osobne nezávislým kandidátom.

Podrobnejšie informácie o voľbách na webe: 

www.minv.sk/ verejná správa/ voľby a referendum/ voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručujte na adresu:

  - Obec Sihla, Sihla 73, 976 53 Sihla

  - obecsihla@gmail.com


Kontakt

Obec Sihla
Sihla 73, 976 53 Sihla
048/6180070