Obec Sihla v zmysle §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov je 33,53 %.

Informácie o triedení nájdete na:

      www.triedime.sk  

Harmonogram zberu TKO pre Obec Sihla na rok 2019:

10.01. - štvrtok

07.02. - štvrtok

07.03. - štvrtok

11.04. - štvrtok

16.05. - štvrtok

13.06. - štvrtok

18.07. - štvrtok

22.08. - štvrtok

19.09. - štvrtok

17.10. - štvrtok

14.11. - štvrtok

20.12. - piatok

Harmonogram zberu separovaných zložiek na rok 2019:

Plasty:  18.01.,   15.02.,  15.03.,  12.04.,  10.05.,  07.06.,  5.7.,  2.8.,  30.08.,  27.09.,  25.10.,  22.11.,  20.12.,

Papier:  18.01.,   15.02.,  15.03.,  12.04.,  10.05.,  07.06.,  5.7.,  2.8.,  30.08.,  27.09.,  25.10.,  22.11.,  20.12.,

Sklo:  1.2.,  1.3.,  29.3.,  26.4.,  24.5.,  21.6.,  19.7.,  16.8.,  13.9.,  11.10.,  8.11.,  6.12., 


Kontakt

Obec Sihla
Sihla 73, 976 53 Sihla
048/6180070,