Oznamy

                        Meranie zrakovej ostrosti v našej obci
" Vo štvrtok 21.marca 2019 sa v čase od  11,00 - 11,40  hod.  uskutoční v priestoroch zasadačky obecného úradu meranie zrakovej ostrosti zdarma, očnou optikou ANPEK. Klienti si môžu dať podľa potreby vymeniť  sklá do vlastného rámu alebo im vyhotovia nové dioptrické okuliare za výhodne ceny. Ak nosíte okuliare, doneste si ich so sebou pre porovnanie.
Hotové okuliare vám prinesú  naspäť  do obce. V prípade objednávky  je určitá  finančná záloha nutná ! "
Ing. Kollár Ľubomír,  anpekocnaoptika@gmail.com

OR PZ v Brezno oznamuje

1.3.2019 | Rubrika: Oznamy

Informácie o chove ošípaných

24.1.2019 | Rubrika: Oznamy

Zasadnutie OZ

23.1.2019 | Rubrika: Oznamy

Informácia o čipovaní psov

24.1.2019 | Rubrika: Oznamy

Zber komunálneho odpadu - harmonogram

9.1.2019 | Rubrika: Oznamy


Kontakt

Obec Sihla
Sihla 73, 976 53 Sihla
048/6180070,