VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

Obec Sihla vyhlasuje VÝZVY NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK:

Kúrenie v kultúrnom dome. Podklady sa nachádzajú na Obecnom úrade v Sihle, Kontakt:

Obec Sihla, Sihla 73, 976 53  Sihla, obecsihla@gmail.com, osobne kontakt: 048/6180070.

Ponuky žiadame predložiť najneskôr do 28.02.2017.

Oprava vstupných schodov do kultúrneho domu.  Podklady sa nachádzajú na Obecnom úrade v Sihle, Kontakt:

Obec Sihla, Sihla 73, 976 53  Sihla, obecsihla@gmail.com, osobne kontakt: 048/6180070.

Ponuky žiadame predložiť najneskôr do 28.02.2017.

Osadenie zámkovej dlažby pred obecným úradom. Podklady sa nachádzajú na Obecnom úrade v Sihle, Kontakt:

Obec Sihla, Sihla 73, 976 53  Sihla, obecsihla@gmail.com, osobne kontakt: 048/6180070.

Ponuky žiadame predložiť najneskôr do 28.02.2017.

Projekt na novú elektrickú prípojku. Podklady sa nachádzajú na Obecnom úrade v Sihle, Kontakt:

Obec Sihla, Sihla 73, 976 53  Sihla, o becsihla@gmail.com, osobne kontakt: 048/6180070.

Ponuky žiadame predložiť najneskôr do 28.02.2017.

Oprava striešky na budove kaplnky. Podklady sa nachádzajú na Obecnom úrade v Sihle, Kontakt:

Obec Sihla, Sihla 73, 976 53  Sihla, obecsihla@gmail.com, osobne kontakt: 048/6180070.

Ponuky žiadame predložiť najneskôr do 28.02.2017.


Kontakt

Obec Sihla
Sihla 73, 976 53 Sihla
048/6180070