Obec Sihla

Leží vo vysokej nadmorskej výške v oblasti Slovenské Rudohorie v orografickom celku Veporské vrchy. Menšia západná časť patrí do oblasti Poľana a jej časti Vysoká Poľana. Sihla leží v tzv. "mrazovej kotline", kde mrazy v zime dosahujú nezriedka až -30 °C a časté sú prízemné mrazy v letných mesiacoch. Celým chotárom preteká Kamenistý potok, prameniaci v tejto oblasti vo výške 927 m.n.m. Tečie 25 km dlhou Kamenistou dolinou cez tajch Hrončok a vlieva sa do Čierneho Hrona. Na ploche potoka v dĺžke 2,5 km bol v roku 1991 vyhlásený Chránený areál Meandre Kamenistého potoka, ktorý predstavuje prirodzene meandurjúci tok. Pod obcou priberá Kamenistý potok pritekajúci Slatinský jarok, pozdĺž ktorého leží prírodná rezervácia Vrchslatina.

Kultúra a zaujímavosti:

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
Pamätník SNP na Tlstom javore
150 ročná budova lesnej správy
Meander Kamenistého potoka
Prírodná rezervácia Vrchslatina


Kontakt

Obec Sihla
Sihla 73, 976 53 Sihla
048/6180070,